Proje

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ‘E-learning and Web Applications for ADR Driver Training / Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Şoförlerin Uzaktan Web Tabanlı Uygulamalarla Eğitimi’ projesi 2017-1-TR01-KA202-45935 numaralı Erasmus+ Ana Eylem 2 (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklıklar) projesidir.

Proje koordinatörü Pamukkale Üniversitesidir. Proje ortakları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) (Türkiye), Training 2000 (İtalya), CNA Associazione Provinciale di Pesaro e Urbino (İtalya), MAG Prenner & Partner GmbH (Avusturya) ve SUPSI (İsviçre)’dir.

ADR projesi ile Avrupa’daki ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) sürücüleri için mobil teknolojiler ve yenilikçi eğitim yöntemleri kullanılarak ortak bir eğitim yolu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sürücülerin çalışma durumu, eğitim faaliyetini belirli bir yerde ve zamanda gerçekleştirmeye zorlamayan esnek çözümler gerektirmektedir. Mobil öğrenme gibi yenilikçi yöntemler ve araçlar, profesyonel sürücülerin eğitimi için daha olabilir ve hedef grubun katılımını ve motivasyonunu arttırabilir.

Bu amaçla, proje ortakları ADR sürücülerinin içerik ve eğitim metodolojisi açısından uluslararası bir kalite standardı oluşturmaları için yeni eğitim olanakları tasarlayacak ve pilotlaştıracaklardır. ADR sürücüleri için ortak bir Avrupa eğitim yolu ve değerlendirme sisteminin tanıtımı, sektör ve kullanıcıları için çok önemlidir.

ADR projesi kapsamında ayrıca ortak ülkelerdeki 5 ulusötesi toplantı, ADR sürücüleri ve sektörün paydaşları ile ulusal ve uluslararası çalıştaylar öngörülmektedir.

 


“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein. This project has received grant support from Movetia funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and Movetia is not responsible for any use that may be made of the information it contains.”

2018